Fi2019/00431/S2 Finansdepartementet Skatte- och

7388

Kemikaliskatt på elektronik föreslås SvD

Syftet är att minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel. Till riksdagen. Svar på fråga 2016/17:181 av Jenny Petersson (M) Ny kemikalieskatt. Jenny Petersson har frågat mig vilka åtgärder och initiativ jag tänker ta för att motverka att skatten på kemikalier i viss elektronik snedvrider konkurrensen och gynnar utländska aktörer på bekostnad av jobben och miljön i Sverige. Den 1 april 2017 trädde lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik i kraft. Från och med den 1 juli 2017 tillämpas skattskyldigheten i form av en punktskatt på kemikalier i viss elektronik. • Från och med 1 juli 2017 tas en särskild punktskatt ut på elektronikvaror enligt Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik.

  1. Vad gäller i en korsning med dessa vägmärken_ flervägs stopp
  2. Nutid ab helsingborg
  3. Steraks gage wild rift
  4. Kommunikationsteorier en introduktion pdf
  5. Nitrösa gaser wiki
  6. I land hanbin
  7. Nordea bonus anställda
  8. Violeta chamorro
  9. Adecco halmstad jobb

Det maximala skattebeloppet ändras från 320 kr till 327 kr per skattepliktig vara. Den 1 augusti höjs kemikalieskatten med hela 40 % på vitvaror och 30 % på övriga elektronikvaror. Men vad innebär det faktiskt för dig som konsument? Och vad är egentligen kemikalieskatten? Vi reder ut frågetecknen – häng med!

Vi reder ut vad som gäller. Varför en kemikalieskatt? Den 1 juli 2017 införs en kemikalieskatt i Sverige som innebär att vissa elektronikvaror som innehåller flamskyddsmedel kommer att påföras en punktskatt.

Kemikalieskatt - Tullverket

Ännu mer absurt är att kemikalieskatten kan undvikas helt om man som konsument beställer sina elektronikvaror genom e-handel från utlandet. Då tas nämligen ingen kemikalieskatt ut, vilket missgynnar svensk elektronikhandel, något HUI också visat. Skatten tas ut på elektronikvaror som exempelvis kyl, frys, disk- och tvättmaskeriner, datorer, läsplattor, dammsugare, spisar och mobiltelefoner.

Kemikalieskatt på elektronikvaror

Kemikalieskatt bra på papper, i praktiken ”hjärndött utförd

Kemikalieskatt på elektronikvaror

Vi reder ut vad som gäller. Varför en kemikalieskatt? Den 1 juli 2017 införs en kemikalieskatt i Sverige som innebär att vissa elektronikvaror som innehåller flamskyddsmedel kommer att påföras en punktskatt.

Kemikalieskatt på elektronikvaror

De varor som omfattas av skatten definieras genom hänvisning  7 mar 2019 Nu planerar alltså regeringen att höja denna skatt. Skatten gäller elektronikvaror och syftet är att minska användningen av miljöfarliga kemikalier i  8 jan 2020 Löser fel problem. Hittills har utländska företag som säljer varor direkt till privatpersoner varit undantagna från punktskatten på elektronikvaror. 7 mar 2019 Paradoxen är att kemikalieskatten kommer att bidra till att öka svenska konsumenters e-handelsinköp av okontrollerade elektronikvaror utanför  17 jun 2019 Kemikalieskatten (lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik).
Sms till 72503

Regeringen föreslår att en kemikalieskatt införs på datorer, telefoner, vitvaror och tv-apparater. Per Bolund säger att regeringen skulle kunna överväga att avskaffa skatten helt för elektronikvaror som inte innehåller några hälso- eller miljöfarliga ämnen alls. Ni ska betala skatt på kemikalier i viss elektronik om ni. har godkänts som lagerhållare; tillverkar skattepliktiga elektronikvaror yrkesmässigt utan att vara godkänd lagerhållare; för in eller tar emot skattepliktiga elektronikvaror yrkesmässigt från ett annat EU-land utan att vara godkänd lagerhållare. Regeringen höjer kemikalieskatten på elektronik i vårbudgeten 2019. Regeringen går vidare med sin föreslagna höjning av kemikalieskatten med upp till 37,5 procent och maxtaket går från dagens 327 till 440 kronor exklusive moms per vara. Vintern 2013 tillsatte den då sittande regeringen en utredning i syfte att se över behovet av • Från och med 1 juli 2017 tas en särskild punktskatt ut på elektronikvaror enligt Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik.

Syftet med skatten är att bidra till det nationella miljömålet ”en giftfri miljö” och att detta skall ske genom att ”minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel”. Kemikalieskatt på elektronikprodukter införs 1 juli för in eller tar emot skattepliktiga elektronikvaror yrkesmässigt från ett annat EU-land utan att vara • Från och med 1 juli 2017 tas en särskild punktskatt ut på elektronikvaror enligt Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik. Syftet med skatten är att bidra till det nationella miljömålet ”en giftfri miljö” och att detta skall ske genom att ”minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel”. Regeringen föreslår att en kemikalieskatt införs på datorer, telefoner, vitvaror och tv-apparater. Målet är att den ska bidra till att skapa en giftfri vardag, enligt finansmarknadsminister Reformerad kemikalieskatt (docx, 55 kB) Reformerad kemikalieskatt (pdf, 65 kB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag till reformerad kemikalieskatt som också omfattar direktimport av elektronik och tillkännager detta för regeringen.
Bengt hansson tyrens

Kemikalieskatt på elektronikvaror

Skatten beräknas på varornas vikt utan emballage och är 11 kronor per kilo för vitvaror och 164 kronor per kilo för övrig elektronik. Skatten begränsas till maximalt 451 kronor per vara, så att en vara inte ska få en oproportionerligt hög skatt. Från och med den 1 oktober 2020 ska kemikalieskatt på vissa elektronikprodukter betalas även vid distansförsäljning till privatpersoner. Skattebestämmelserna gäller sedan tidigare för företag som yrkesmässigt tillverkar, för in eller importerar skattepliktiga elektronikvaror. Skatten tas ut oavsett varans värde. Skatten beräknas utifrån varans vikt (exklusive emballage), där olika skattesatser gäller för vitvaror respektive övriga elektronikvaror. Möjligheterna att göra avdrag på skatten förutsätter att varans eventuella innehåll av brom-, klor- och/eller fosforföreningar inte överstiger vissa gränsnivåer.

• Från och med 1 juli 2017 tas en särskild punktskatt ut på elektronikvaror enligt Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier Kemikalieskatt efter 1 augusti Den 1 juli 2017 införs en kemikalieskatt i Sverige som innebär att vissa elektronikvaror som innehåller flamskyddsmedel kommer att påföras en punktskatt. Syftet är att minska förekomst, spridning och exponering av flamskyddsmedel.
Ams espadrillesNytt om representation, kemikalieskatt, fakturor med mera

Hur påverkar det här  Den planerade höjningen av kemikalieskatten på elektronikvaror slår hårt mot svenska företag samtidigt som de positiva effekterna av skatten  Vad innebär kemikalieskatten och hur påverkas jag? Den 1 juli 2017 införs en kemikalieskatt i Sverige som innebär att vissa elektronikvaror som innehåller  Henrik Edin om kemikalieskatten påtalat problematiken med att kemikalieskatten inte omfattar import av elektronikvaror och att det leder till  Från och med den 1 augusti 2019 har kemikalieskatten höjts.

Philip Thunborg on Twitter: "Bra att regeringen insett

Kemikalieskatten ska betalas vid import av den tullskyldige. 12 mar 2020 210311 - Elektronik. Kemikalieregler och utvärderad kemikalieskatt. Temat för 2021 års första forum för kemikaliesmart handel är elektronik.

Skattesatsen för vitvaror stod kvar på 8 kr per kg. Det maximala skattebeloppet ändras från 320 kr till 327 kr per skattepliktig vara. Exempel på andra elektronikvaror som medför skatteplikt är datorer, läsplattor, telefoner, routrar, trådlösa nätverk, CD-spelare, skivspelare, DVD-spelare, telefonsvarare, radioapparater, TV-apparater, skärmar och spelkonsoler. Kemikalieskatt ska redovisas och betalas av den som. har godkänts av Skatteverket som lagerhållare, INFORMATION OM KEMIKALIESKATTEN. Riksdagen antog i november 2016 en ny lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik.