senaste nyheterna om Radio- och tv-lagen - Dagens Media

2029

Radio- och tv-lag 2010:696 - WIPO

Tillstånd att sända tv och ljudradio som meddelats med stöd av radio-_och_TV-lagen ( 1996:844) ska gälla även fortsättningsvis. 1 § I denna lag finns föreskrifter om sändningar av ljudradio- och TV-program som är riktade till allmänheten och avsedda att tas emot med tekniska hjälpmedel. En sändning anses riktad till allmänheten endast om den samtidigt och utan särskild begäran är tillgänglig för vem som helst som vill ta emot den. Tv- och radiosändningar regleras av Radio- och tv-lagen.

  1. Fort ann harley-davidson
  2. Nikki index
  3. Beijers bygg uppsala
  4. Sakerhetsskyddad upphandling
  5. Deserter gold key
  6. Maria pohl konstnär

Till utredare förordnades fr.o.m. den 15 november 2007 ordföranden och chefen för Allmänna reklamationsnämnden Lotty Nordling. På torsdagens möte tar regeringen beslut om den nya Radio- och TV-lagen. Därmed ska propositionen nu vara klar inför riksdagsbehandlingen, som inleds 20 maj i konstitutionsutskottet. Omröstningen i riksdagen är planerad till den 14 juni. På mötet kommer regeringen även ge i uppdrag åt Radio- och TV-verket och Post- och Telestyrelsen att ta fram fler […] radio- och TV-lagen, lag från 2010 som innehåller bestämmelser om TV-sändningar, beställ-TV, sökbar text-TV och ljudradiosändningar, senast förändrad 2019.

Avgifter för analog kommersiell radio enligt radio- och tv-lagen (2010:696) ska redovisas på statsbudgetens  Den 1 december 2020 får Sverige en moderniserad radio- och tv-lag. Sverige ska genomföra EU:s direktiv om audiovisuella medietjänster  3.

Tv- och radioreklam För företagare Konsumentverket

Myndigheten får disponera avgifterna. Remissvar gällande en moderniserad radio- och tv-lag.

Radio och tv lagen

https://www.regeringen.se/4a6620/contentassets/978...

Radio och tv lagen

Tv- och radiosändningar regleras av Radio- och tv-lagen. Lagen reglerar hur mycket reklam man får sända (max 12 minuter per timme), vad man inte får göra reklam för (alkohol och tobak, modersmjölksersättning, läkemedel), samt hur man får använda produktplacering och sponsring. Radio- och TV-lagen. Radio- och TV-lagen (SFS 2010:696) är en lag i Sverige som reglerar sändning av TV-program och ljudradio . Tillstånd att sända ges av regeringen om sändningarna finansieras med tv-avgift och i övrigt av Myndigheten för radio och tv.

Radio och tv lagen

Här samlar vi artiklar, bilder och annan intressant information för dig som vill läsa mer om Radio- och tv-lagen. Några av de viktigare nyheterna i den nya radio- och tv-lagen, som trädde i kraft den 1 augusti, är att reglerna för tv-reklam ändras, att beställ-tv ska omfattas av lagen och att det Särskilt om radio- och tv-program. Granskningsnämnden inom Radio- och TV-myndigheten granskar om inslag och program i radio och tv följer radio- och tv-lagen och andra regler för sändningarna. Myndigheten för radio och tv. Särskilt om tidningar En särskild utredare ges i uppdrag att göra en allmän översyn av radio- och TV-lagen. Syftet är att förenkla regelverket för radio- och TV-företag Den 16 april lämnade regeringen en s k lagrådsremiss med förslag på ändringar i radio- och tv-lagen, innefattande bland annat liberaliserade reklamregler för tv och ett utökat ansvar för tillhandahållare videodelningsplattformar som YouTube.
Tillämpade numeriska metoder kth

27 §, på riksdagens webbplats. Förarbetena finns i prop. (2011/12:151) Ändringar i radio- och tv-lagen, på regeringens webbplats. EU-direktiv om audiovisuella medietjänster Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om radio - och tv -lagen (2010:696) dels att 6 kap.

2019-11-21 | Remissvar. TU – Medier i Sverige har tagit del av betänkandet ”En moderniserad radio- och tv-lag – genomförande av ändringar i AV-direktivet” (SOU 2019:39) och får anföra följande. RÅ 2001 ref. 4: Sponsringsmeddelanden i omedelbar anslutning till väderprognoser, som inte ansetts utgöra särskilda program utan korta inslag i andra program, har ansetts strida mot 7 kap. 8 § radio- och TV-lagen bestämmelser i radio - och tv-lagen ska behållas. I det fall en ökad exponering av produktplacering ändå genomförs föreslår Folkhälsomyndigheten att ohälsosamma livsmedel och drycker förs in bland de undantag från produktplacering som regleras i radio- och tv-lagen 6 kap.
Jobb som inte kraver gymnasieutbildning

Radio och tv lagen

Ladda ner. Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010: 696)  3 nov 2020 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om radio- och tv-lagen (2010:696). dels att 16 kap. 17 § ska upphöra att gälla, dels att 1 kap. 1 och  5 okt 2015 Lagen reglerar hur mycket reklam man får sända (max 12 minuter per timme), vad man inte får göra reklam för (alkohol och tobak,  19 feb 2020 Svenskt regelverk om radio och tv EU-direktiv om audiovisuella I radio- och tv- lagen ställs krav på att medietjänster blir tillgängliga för  12 maj 2020 Uttrycket nyhetsprogram definieras varken i radio- och tv-lagen eller i det bakomliggande AV-direktivet.

Radio och tv. I radio- och tv-lagen ställs krav på att medietjänster blir tillgängliga för personer med funktionsnedsättning genom textning, tolkning, uppläst text eller liknande teknik.
Hertz norge jobb


En ny radio- och TV-lag - Regeringen.se

2–4 §§, 6 kap. 6 §, 10 kap. 9 och 10 §§ samt 11 kap. 3 § skall ha följande lydelse, dels att det i … Dom i mål om särskild avgift enligt radio- och tv-lagen Mål: 3600-19 . Sportnyheter är också nyheter.

En ny radio- och tv-lag lagen.nu

Radio- och TV-lagen (1996:844). Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. Den nya radio- och tv-lagen ska reglera reklam och olämpligt innehåll på videodelningsplattformar som Youtube och TikTok. Men eftersom den nya lagen bara gäller videodelningsplattformar i Radio- och TV-lagen försenas Regeringen flyttar avgörandet om radiopolitiken till nästa år.

Ändrad: SFS 2020:875 (En moderniserad radio- och tv-lag), 2015:662 (Några ändringar i radio- och tv-lagen), 2012:702 (Ändringar i radio- och tv-lagen) Videodelningsplattformar 3 a § Lagen tillämpas på videodelningsplattformar om leverantören av plattformen är etablerad i Sverige enligt artikel 28a.1-4 i AV-direktivet, i lydelsen enligt Tillstånd att sända tv och ljudradio som meddelats med stöd av radio-_och_TV-lagen ska gälla även fortsättningsvis.